[Read] ➵ Al-Wajiz fi Syarhi Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyyah ➲ عبد الكريم زيدان – Bassgrotto.co.uk

Al-Wajiz fi Syarhi Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyyah Seseorang Yang Tidak Mampu Membayar Utang, Diberi Tangguh Sampai Mampu Melunasi Utangnya Seseorang Dalam Keadaan Sangat Kelaparan, Kemudian Dia Memakan Makanan Orang Lain, Maka Dia Harus Mengganti Seharga Makanan Tersebut Sesuatu Yang Haram Diterima, Juga Haram Diberikan Tidak Boleh Membuat Bangunan Yang Dapat Merugikan Orang Lain Seseorang Yang Merasa Dirugikan, Tidak Boleh Membalas Dengan Merugikan Orang Lain, Tetapi Harus Lapor Ke Pengadilan Diperbolehkan Membunuh Para Pemberontak Tidak Boleh Menutup Toko Yang Baru Karena Kehadirannya Dianggap Merugikan Toko Yang Lama Kaver Depan Mengikuti Berbagai Forum Diskusi Dan Kajian Tentang Fikih Maka Kita Akan Sering Mendapati Para Peserta Diskusi, Mentor, Guru Menyebutkan Kaedah Kaedah Fikih Semisal Kaedah Bahaya Tidak Boleh Dihilangkan Dengan Bahaya Yang Serupa, Mencegah Kerusakan Lebih Diutamakan Daripada Mendatangkan Kemaslahatan, Keadaan Darurat Memperbolehkan Melakukan Yang Dilarang, Atau Kaedah Suatu Yang Wajib Tidak Sempurna Kecuali Dengannya Adalah Wajib Dan Masih Banyak Lagi Contoh Kaedah Yang Lainnya Bagi Yang Ingin Memahami Lebih Lanjut Tentang Berbagai Kaedah Ini Biasanya Harus Merujuk Pada Kitab Kitab Fikih Yang Terkenal Terkadang Yang Dibahas Hanya Beberapa Kaedah Saja Kebanyakan Pula Referensi Tersebut Tersedia Dalam Bahasa Arab Ini Tentu Menyulitkan Bagi Mereka Yang Tidak Mengerti Bahasa Itu Maka Buku Terjemahan Yang Diterbitkan Baru Baru Saja Ini, Tentunya Sangat Membantu Sekali Bagi Anda, Para Penuntut Ilmu Ataupun Siapapun Yang Ingin Mendalami Kajian Kaedah Fikih Dalam Kehidupan Sehari Hari Dan Anda Tidak Perlu Membacanya Dari Awal Sampai Tuntas Untuk Mengetahui Dengan Segera Kaedah Yang Diperlukan Anda Cukup Dengan Mencari Di Daftar Isinya, Lalu Menuju Halaman Yang Dituju, Dibaca, Dan Dipahami Anda Dapat Membaca Buku Ini Dari Kaedah Mana Saja Praktis Sekali Penulis Buku Ini Mengumpulkan Sebanyak Seratus Kaedah Fikih Yang Tersebar Dari Berbagai Kitab Para Ulama Yang Bisa Dijadikan Sebagai Dasar Pengambilan Suatu Hukum Kaedah Fikih Ini Sebagaimana Disebutkan Dalam Pengantar Penerbit Merupakan Sesuatu Yang Sangat Penting, Mengingat Nash Nash Al Qur An Maupun Hadits Menggariskan Hukum Secara Global, Sementara Permasalahan Hukum Dari Waktu Ke Waktu Semakin Komplek Dan Semakin Banyak, Sehingga Diperlukan Metode Dalam Pengambilan Hukum Tersebut Buku Ini Diawali Dengan Memberikan Pengertian Apa Itu Definisi Kaedah Secara Bahasa Serta Perbedaan Antara Kaedah Fikih Dan Hukum Fikih Itu Sendiri Yang Menarik Lagi Dalam Buku Ini Adalah Di Setiap Kaedah Yang Dibahas Diberikan Makna, Dalil Dalil, Cabang, Pengecualian Kaedah, Serta Contoh Contohnya Ini Tentunya Lebih Memudahkan Dan Memberikan Penjelasan Yang Menyeluruh Bagi Para Pembacanya.


10 thoughts on “Al-Wajiz fi Syarhi Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyyah

 1. says:

  Dalam versi Indonesianya, Al Wajiz 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari hari Buku ini menurut saya sangat penting terutama dalam memahami metode pengambilan hukum dalam Islam.


 2. says:

  i cant give a reason about this is book, becaus never read, but this is book very importent for me


 3. says:

  ahsanul kitab biahsanil madmunihi


 4. says:

  yyyyy


 5. says:

  kena terjemah


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *