10 thoughts on “Rogaś z Doliny Roztoki

  1. says:

    Polska wersja przyg d Bambi Historyjka inna od dzisiejszych bajek dla dzieci, kt re dla mnie albo s zbyt r owe, albo brutalno jest podana w nich jak na tacy w najgorszej formie.


  2. says:

    podstaw wkowy koszmar 100173781


  3. says:

    Ksi ka mojego dzieci stwa Pokazuje wiat zwierz t rodzimych,dost pny niemal e tu za oknem Tytu owy Roga jest bardzo sympatyczny i jako dziecko bardzo go polubi am.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *